Rekrutacja do Dziennego Domu Pobytu prowadzona jest od stycznia 2018 r. do maja 2018 r.

Rekrutacja do usług opiekuńczych , specjalistycznych usług opiekuńczych, sąsiedzkich usług opiekuńczych i teleopieki prowadzona będzie w sposób ciągły od stycznia 2018 r.

 

W ramach dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć:

- dokumenty umieszczone w zakładce "Do pobrania"

oraz

- ksero dowodu osobistego,

- potwierdzenie dochodu (ksero decyzji o przyznaniu renty, emerytury, wycinek aktualnych poborów/świadczeń, ksero decyzji o pobieraniu zasiłku itp.),

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o udział w projekcie jest "OSOBĄ NIESAMODZIELNĄ"

(Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020- osoba niesamodzielna to osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, czyli czynności niezbędnych  do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego danej osoby, np. czynności samoobsługowe takie jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, ubieranie, rozbieranie, higiena osobista, korzystanie z toalety czy kontrolowanie czynności fizjologicznych). 

 

Dokumenty Rekrutacyjne można pobrać i składać pod adresem:

 

1.   Zgłoszenia przyjmowane będą osobiście oraz poprzez pocztę tradycyjną w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie przy ul. Mickiewicza 2 a w pokoju nr 2 oraz 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00, w zakrystii Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Albigowej 844 po każdej Mszy Świętej oraz w godzinach pracy Kancelarii Parafialnej w Albigowej od poniedziałku do piątku po Mszy Świętej wieczornej (Msza o godzinie 17.00), pocztą tradycyjną w Biurze Projektu: Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego 39-300 Mielec, ul. Sienkiewicza 1, pokój nr 34.

2.   Dokumenty rekrutacyjne i informacje dostępne będą w wyżej wymienionych miejscach oraz na stronie internetowej: http://www.albigowa.domseniora.net.pl w zakładce „DO POBRANIA” oraz "REKRUTACJA".