Sąsiedzki opiekun w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej/starszej

 

 

Wymagania:

osoba, która odbyła min. 8 h przygotowanie z zakresu realizacji usługi (np. przestrzegania zasad etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałości o dobro osoby niesamodzielnej, w tym o jej mienie. Ma być to osoba zaufana, zdolna do pracy na rzecz osoby niesamodzielnej i pozostająca w codziennym kontakcie z podopiecznym.

Zakres obowiązków:

- świadczenie opieki w oparciu o umowę zlecenie 1 godzinę dziennie 7 dni w tygodniu na każdego z uczestników- w przypadku wyrażenia chęci na świadczenie usług dla większej ilości uczestników - istnieje taka możliwość

Wspieranie osoby niesamodzielnej i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, w szczególności:

- pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;

- pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków;

- pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym;

- pomoc w praniu odzieży i bielizny;

- pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym

- kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą,

- towarzyszenie na spacerach;

- informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych;

- odwiedziny w szpitalu