Fizjoterapeuta w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej/starszej

 

 

Wymagania:

Osoba musi posiadać wykształcenie wyższe z zakresie fizjoterapii i posiada prawo do wykonywania zawodu oraz co najmniej 6 miesięczne doświadczenie.

Zakres obowiązków:

- świadczenie opieki w oparciu o umowę zlecenie średnio 40 godzin w miesiącu dla 20 uczestników

- dokonywanie oceny stanu osoby, która ma być poddawana zabiegom fizjoterapeutycznym oraz wykonywanie badań czynnościowych, niezbędnych do programowania i kontrolowania procesu fizjoterapeutycznego

- programowanie i wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych, w tym masażu i stosowanie metod fizjoterapeutycznych - kontrolowanie efektywności procesu fizjologicznego

- przeprowadzenie szkoleń edukacyjnych

- nadzorowanie stanu funkcjonowania osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapeutycznego – opracowywanie sprawozdań z realizacji zadań fizjoterapeuty.