Rehabilitant w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej/starszej:

 

Wymagania:

Osoba musi posiadać wykształcenie wyższe z zakresie fizjoterapii lub rehabilitacji ruchowej, która posiada prawo do wykonywania zawodu oraz co najmniej 6 miesięczne doświadczenie

 

Zakres obowiązków:

- świadczenie opieki w oparciu o umowę zlecenie średnio 40 godzin w miesiącu dla 20 uczestników

- zwiększenie ogólnej wydolności organizmu

- doskonalenie cech motorycznych

- korekcja oraz kompensacja odchyleń rozwojowych postępujących z biegiem czasu

- normalizacja napięcia mięśniowego

- zapobieganie pogłębiania się przykurczy

- poprawa jakości chodu

- poprawa zakresu samoobsługi

- ulepszanie funkcji równoważnych

- obsługa urządzeń służących do wykonywania zabiegów zgodnie z ich przeznaczeniem

- prowadzenie wymaganej dokumentacji zabiegowej uczestników projektu

- prowadzeniem działalności profilaktycznej, polegającej na kierowaniu i popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowania i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania lu niwelowania niepełnosprawności