Specjalistyczny opiekun  w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej/starszej:

 

Wymagania:

osoba posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodów: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Zakres obowiązków:

- świadczenie opieki w oparciu o umowę zlecenie 1 godzinę dziennie 7 dni w tygodniu na każdego z uczestników- w przypadku wyrażenia chęci na świadczenie usług dla większej ilości uczestników- istnieje taka możliwość

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania obejmuje obok usług opiekuńczych, pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

- pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

- uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,

- pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,

- pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmianę opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a tak że w utrzymaniu higieny,

- pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,

- pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.