Usługa

Czas realizacji

1.

Dzienny dom pomocy

Informacja będzie podana w najbliższym czasie

2.

Usługi opiekuńcze

01.06.2018- 31.05.2020

3.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

01.06.2018- 31.05.2020

4.

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze

01.06.2018- 31.05.2020

5.

Teleopieka

01.06.2018- 31.05.2020